SUBSTRAT PROFESSIONAL "ESPECIAL CULTIU"

SUBSTRAT FLORAGARD 70L

Substrat d'estructura fina i adob suau.

PROFI-SUBSTRAT

Substrat d'estructura fina i adob suau. Ideal per a la sembra de verdures, barreja de torba rossa y torba negra.