Reguladors

Minorador-Incrementador sòlid

PH -

Minorador de pH sòlid.

PH +

Incrementador de pH sòlid.

Minorador-Incrementador lĂ­quid

PH MINUS

Minorador de pH lĂ­quid

PH plus

Incrementador de pH lĂ­quid

Minorador-Incrementador d'alcalinitat

ALCA PLUS

Incrementador en pols per augmentar l’alcalinitat de l’aigua.