Substrat universal

TERRA UNIVERSAL NATURA

Substrat polivalent i idoni per a la majoria de plantes. Barreja incorpora perlita i bioestimulants per obtenir millor nivell de ventilació.

CORINTO VERD 50 L

Substrat ideal per a cultiu i trasplantament de plantes ornamentals i hortícoles amb un alt contingut de matèria orgànica.